Friday, 25 May 2007

Gedicht van Pit en Mit

Gedicht van pit en mit voor Jente:

1 juni 1729 - 11 october 2006

Wellicht als Hugenoot en niet als Sansculot,
Heeft Judokus in Bavegem zijn geliefde gezocht.
Het huwelijk was allicht een zegen,
Want vlug was er een peuter of negen!
Judokus junior zorgde voor het nageslacht,
Hij had er bijna twee maal acht!
Van Bavegem naar Oordegem was een korte tocht,
Daar werd voor verder nageslacht gezorgd.
De familie's gingen hun eigen wegen,
Aalst, Wetteren, Gent en Adolf als bakker in Zele.
Jules werd als oudste ook een bakker,
En blijkbaar was hij nog lang genoeg wakker,
Om af en toe te zorgen voor een kloeke rakker,
Die hadden zowaar hun eigen gedachten.
WERNER ging naar 'Moes' en vond zijn gedacht
Met iemand van het andere geslacht.
Maria werd uitverkoren om te helpen in de zaak,
En dra was er een opvolger in de maak.
STAF was zowat voor alles goed,
Zelfs als St.Maarten bracht hij veel zoet.
Met Lut zorgde hij voor het nageslacht
Want door HANNES werd eindelijk de taak volbracht,
Met Fenna te zorgen voor een LAGETTEN viergeslacht!
En nu mag JENTE als sterke vierde man,
Af en toe eens tonen wat hij al kan.

Pit en Mit

Verder in volgende link nog het gedicht van Oma en Maarten (dat van Maarten niet volledig en we gaan het ook niet publiceren. Jawel, er wordt ook op onze blog gecensureerd! De reden voor deze censuur kan je bij Maarten vragen). Als ik tijd heb, komt het gedicht van Dries en Tine en Maai er ook nog op binnenkort, geen video want die is te lang. En dat zal het dan geweest zijn denk ik, de zelfgeschreven gedichtjes.

Gedicht Maarten en Oma

1 comment:

Anonymous said...

wij willen het gedicht!!
wij willen het gedicht!!!


de-fantastische-tines-fanclub