Monday, 15 October 2007

Reuzen in Moerzeke

Een mooie zondag in oktober, ideaal om Mit en Pit te bezoeken en kennis te maken met onze vriend, de Reus...

Enkele gegevens over de reuzen van Moerzeke:

Ontstaan in 1960 om Baafmis-kermis wat nieuw leven te geven.

Ontvangen op het gemeentehuis om 17u30 en als ereburger ingeschreven onder de naam:

Bavo-Amedeus-Arthur-Desiderius-Dominicus-Franciscus I-Franciscus II-Werner.

Dit zijn de namen van de initiatiefnemers die ook instonden voor de organisatie.

De kleren werden gemaakt door een kleermaker uit de wijk, samen met heel wat vrouwelijke vrijwilligers die de kleedjes van de kinderen maakten.

Koningsplein 14 was enkele avonden een echt naaiatelier.

De reuzin werd twee jaar later gemaakt en Sjieksen in 1996.
Pit en Mit


Reuzen in Moerzeke

Pictures!!!

Open thee eyes and thou wilt see this ...

Jente is één

Rijmsels

Het toiletrijmpje voor Jentes verjaardag zal ik een andere keer publiceren.
Hier alvast een voorproefje van de verschillende auteurs van dat bewuste rijmpje:

Drollige Dries
Toffe Tine
Leutige Lut
Straffe Staf
Vinnige Viviane
Dansende Daniël
Erge Erinn
Jengelende Jente
Ferme Fenna
Harige Hannes
Pissende Pit
Mijmerende Mit
Tappende Tantes
Mistige Myrthe

Zoals je ziet, de afwezigen hadden ongelijk!!!!

Jentes first birthday

Jentes first birthday was on Thursday the 11th of October, coincidentally the date of his birth one year before... For some people, the birth of their children seems like only yesterday, but for me, it doesn't and actually, I'm rather grateful for that.
Anyway, we didn't celebrate his anniversary on Thursday (in the day nursery they did and he ate 4 slices of chocolate cake!) but last Sunday with our family and it was a beautiful day! What a pity we didn't buy that farm a month ago with that huge garden, because it was such a nice weather...
We stayed inside and did what Belgians are supposed to do... eat and drink. We tried something new, a brunch and that was really cool, because you could eat loads and loads of food, sweet and salty mixed with coffee and wine. That's really my cup of tea! The other advantage was that at about 4 o'clock in the afternoon everybody started going home, so we had a quiet evening to ourselves, enjoying the leftovers and the cosiness of our children.
Jente quite enjoyed this party as well, he received nice presents, played with them for a while, he liked his (healthy) birthday cake I made especially for him alone and he even changed arms sometimes for about ... 5 seconds.
Myrthe came alone, without her parents, and she was simply adorable: easygoing, pretty, cute, etc. Erinn behaved herself perfectly as well that day so Hannes and I were really proud of our kids.

A big thank you to everyone who remembered Jentes birthday (I know, it's not easy nowadays, everybody's having children...)

Friday, 5 October 2007

Briefjes

Zou ik het doen? Ik heb nog even de tijd, Hannes komt straks terug uit Parijs (voor zijn werk), de kindjes slapen, de film van de videotheek was nogal kort, enfin, ik heb dus echt wel nog wat tijd. Om eens rond te snuisteren in mijn paperassen en daaruit blaadjes te halen die ik ooit gescheurd heb uit de Knack of andere tijdschriften. Meestal de Knack, want mama geeft ons elke maand een grote stapel omdat ze anders bang is dat ik niet meer van de wereld weet. Natuurlijk lees ik die serieuze artikels zeer zelden, maar zo is haar geweten toch gesust. Ik heb nooit graag naar het nieuws gekeken of geluisterd, maar betrap mezelf er nu toch op dat ik wat meer oplet dan vroeger en af en toe een mening vorm over teen of tander.
Enfin, even terug naar die briefjes. Ik zal er een aantal dingen uit citeren, want ik scheur dingen uit omdat ze interessant lijken (een website met uitstapjes voor kinderen bijvoorbeeld) of omdat ik sommige ideeën, zinnen, stukjes tekst goed gevonden vind en het wil bewaren voor later. Later... wanneer is dat nu eigenlijk? I.p.v. die briefjes hier te laten rondslingeren, zal ik ze even bundelen in dit blogstukje. Oké?

Mobiele School: www.mobileschool.org
"de Belgische stichting Mobile School levert draagbaar schoolmateriaal voor projecten met straatkinderen ... de eerste projecten startten in Guatemala en Bolivia"

Gezinnen op de fiets: gezinnenopdefiets@gezinsbond.be
"250 gastgezinnen die tegen een vriendenprijsje kamer en ontbijt aanbieden aan fietsers en wandelaars"

Lesgeven bij Auxilia: www.auxilia-vlaanderen.be
"zowel jongeren als volwassenen kunnen bij Auxilia terecht als ze een duidelijke en specifieke leervraag hebben, en als ze met die leervraag nergens anders terechtkunnen én als ze in een situatie van kansarmoede verkeren"

De gek op de heuvel: jp.mulders@skynet.be
een stukje uit de column van Jean-Paul Mulders:
"Het bevestigt mijn overtuiging: we mogen niet te vlug denken dat we spoken zien. We moeten blijven roepen als we onrecht ruiken. Dat onrecht is overal al verschuilt het zich steeds vaker in vernuftige gedaanten. (...) Hetzelfde geldt voor de hype rond het milieu die momenteel heerst. Mooi dat dat eindelijk aandacht krijgt. Tegelijk zie je de dreigende inkapseling, de vernuftige manier waarop een almachtig systeem elke tegenbeweging voor zijn kar probeert te spannen. De regering profiteert ervan om extra taksen in te voeren, overgoten met een groen sausje. Ook automerken springen op de kar. Plotseling adverteren zij met de milieuvriendelijkheid van hun modellen. De Morgen doet zijn lezers het boek van Al Gore cadeau en laat dit sponsoren door Lexus. Wie de planeet zal redden, weet ik niet, maar een automerk acht ik daartoe even voor de hand liggend als onze vrienden de Geesten van het Licht. Het is belangrijk niet in deze vallen te trappen. Het is belangrijk te blijven zeggen wat je voelt en denkt, ook al is dat soms zo tegendraads en onverstandig dat je je de gek op de heuvel waant, die met zijn haren tussen zijn tanden staat te prediken in de wind. De gek van vandaag is de wijze van morgen, en de woorden van Burke zijn bekend: all that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."

Films die ik ooit nog eens wil zien:
Khadak, Peter Brosens en Jessica Woodworth
Notes on a scandal, Richard Eyre
The straight story, David Lynch
The return, Andrei Zviaguintsev
Central do Brasil, Walter Salles
Kruistocht in spijkerbroek, Ben Sombogaart


Goede muziek:
Yevgueni, Aan de arbeid

Overnachten in La Chaussée: www.chausseesaintpierre.be
"Een sfeervolle plek in Brussel waar gezinnen met kinderen welkom zijn"

Boek dat ik ooit nog eens wil lezen:
De ontvoerde prinses, Karen Duve

Wereldgezin gezocht: info@yfu.be
"YFU biedt gezinnen in Vlaanderen de kans om internationale ervaring op te doen door vanaf midden augustus voor een jaar of een semester een buitenlandse jongere in huis te nemen."

Handleiding bij het leven: www.geluksschaal.org
"Frank Wouters schreef met 'Handleiding bij het leven' een no nonsens gids waaruit blijkt dat geluk perfect maakbaar en meetbaar is. (...) Mensen willen wel gelukkig zijn, maar niet gelukkig worden. Want verandering vergt een inspanning."

En hier eindig ik abrupt, want sindsdien geen tijd meer gehad om verder te snuisteren in mijn 'briefjes'.
Wordt dus hoogstwaarschijnlijk zeker wel vervolgd.