Friday, 5 October 2007

Briefjes

Zou ik het doen? Ik heb nog even de tijd, Hannes komt straks terug uit Parijs (voor zijn werk), de kindjes slapen, de film van de videotheek was nogal kort, enfin, ik heb dus echt wel nog wat tijd. Om eens rond te snuisteren in mijn paperassen en daaruit blaadjes te halen die ik ooit gescheurd heb uit de Knack of andere tijdschriften. Meestal de Knack, want mama geeft ons elke maand een grote stapel omdat ze anders bang is dat ik niet meer van de wereld weet. Natuurlijk lees ik die serieuze artikels zeer zelden, maar zo is haar geweten toch gesust. Ik heb nooit graag naar het nieuws gekeken of geluisterd, maar betrap mezelf er nu toch op dat ik wat meer oplet dan vroeger en af en toe een mening vorm over teen of tander.
Enfin, even terug naar die briefjes. Ik zal er een aantal dingen uit citeren, want ik scheur dingen uit omdat ze interessant lijken (een website met uitstapjes voor kinderen bijvoorbeeld) of omdat ik sommige ideeën, zinnen, stukjes tekst goed gevonden vind en het wil bewaren voor later. Later... wanneer is dat nu eigenlijk? I.p.v. die briefjes hier te laten rondslingeren, zal ik ze even bundelen in dit blogstukje. Oké?

Mobiele School: www.mobileschool.org
"de Belgische stichting Mobile School levert draagbaar schoolmateriaal voor projecten met straatkinderen ... de eerste projecten startten in Guatemala en Bolivia"

Gezinnen op de fiets: gezinnenopdefiets@gezinsbond.be
"250 gastgezinnen die tegen een vriendenprijsje kamer en ontbijt aanbieden aan fietsers en wandelaars"

Lesgeven bij Auxilia: www.auxilia-vlaanderen.be
"zowel jongeren als volwassenen kunnen bij Auxilia terecht als ze een duidelijke en specifieke leervraag hebben, en als ze met die leervraag nergens anders terechtkunnen én als ze in een situatie van kansarmoede verkeren"

De gek op de heuvel: jp.mulders@skynet.be
een stukje uit de column van Jean-Paul Mulders:
"Het bevestigt mijn overtuiging: we mogen niet te vlug denken dat we spoken zien. We moeten blijven roepen als we onrecht ruiken. Dat onrecht is overal al verschuilt het zich steeds vaker in vernuftige gedaanten. (...) Hetzelfde geldt voor de hype rond het milieu die momenteel heerst. Mooi dat dat eindelijk aandacht krijgt. Tegelijk zie je de dreigende inkapseling, de vernuftige manier waarop een almachtig systeem elke tegenbeweging voor zijn kar probeert te spannen. De regering profiteert ervan om extra taksen in te voeren, overgoten met een groen sausje. Ook automerken springen op de kar. Plotseling adverteren zij met de milieuvriendelijkheid van hun modellen. De Morgen doet zijn lezers het boek van Al Gore cadeau en laat dit sponsoren door Lexus. Wie de planeet zal redden, weet ik niet, maar een automerk acht ik daartoe even voor de hand liggend als onze vrienden de Geesten van het Licht. Het is belangrijk niet in deze vallen te trappen. Het is belangrijk te blijven zeggen wat je voelt en denkt, ook al is dat soms zo tegendraads en onverstandig dat je je de gek op de heuvel waant, die met zijn haren tussen zijn tanden staat te prediken in de wind. De gek van vandaag is de wijze van morgen, en de woorden van Burke zijn bekend: all that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."

Films die ik ooit nog eens wil zien:
Khadak, Peter Brosens en Jessica Woodworth
Notes on a scandal, Richard Eyre
The straight story, David Lynch
The return, Andrei Zviaguintsev
Central do Brasil, Walter Salles
Kruistocht in spijkerbroek, Ben Sombogaart


Goede muziek:
Yevgueni, Aan de arbeid

Overnachten in La Chaussée: www.chausseesaintpierre.be
"Een sfeervolle plek in Brussel waar gezinnen met kinderen welkom zijn"

Boek dat ik ooit nog eens wil lezen:
De ontvoerde prinses, Karen Duve

Wereldgezin gezocht: info@yfu.be
"YFU biedt gezinnen in Vlaanderen de kans om internationale ervaring op te doen door vanaf midden augustus voor een jaar of een semester een buitenlandse jongere in huis te nemen."

Handleiding bij het leven: www.geluksschaal.org
"Frank Wouters schreef met 'Handleiding bij het leven' een no nonsens gids waaruit blijkt dat geluk perfect maakbaar en meetbaar is. (...) Mensen willen wel gelukkig zijn, maar niet gelukkig worden. Want verandering vergt een inspanning."

En hier eindig ik abrupt, want sindsdien geen tijd meer gehad om verder te snuisteren in mijn 'briefjes'.
Wordt dus hoogstwaarschijnlijk zeker wel vervolgd.

No comments: