Thursday, 3 April 2008

het nadenken waard

Biefstukbelasting?

De klimaatproblematiek vinden we terug op ons bord, waar vlees het meest vervuilende onderdeel is van ons voedselpakket. Het blijkt namelijk dat één koe net zoveel broeikasgassen uitstoot als 4,5 auto's of 70.000 kilometer autorijden per jaar. Kim van der Leeuw van het Nederlandse Instituut voor Milieuvraagstukken heeft berekend dat één dag per week geen vlees eten, voldoende zou zijn om de klimaatdoelstellingen van particuliere huishoudens (3,2 megaton minder uitstoot per jaar) te verwezenlijken. Eén dag zonder vlees zou tweemaal zoveel broeikasgasuitstoot sparen als het vervangen van alle Nederlandse gloeilampen door spaarlampen. Wanneer er drie dagen per week geen vlees op tafel komt, realiseert men gezamenlijk een besparing die gelijk is aan het elimineren van 3 miljoen auto's. Kim van der Leeuw stelt in plaats van een kilometerheffing een biefstukbelasting voor.

Letterlijk overgenomen uit de Knack van enige tijd geleden.

No comments: